Yhdistys


Kuopion Mielenterveyden Tuki ry (ent. Kuopion Mielenterveystuki ry) on perustettu 1.12.1970. Olemme Mielenterveyden keskusliiton alainen jäsenjärjestö, joka toimii mielenterveyskuntoutujien mielen hyvinvoinnin puolesta. Meille jokainen ihminen on tervetullut sellaisena kuin on.

Yhdistyksellämme on noin 300 jäsentä. Toimitilamme sijaitsevat lähellä Kuopion keskustaa Hyvän Mielen Talolla (Kuopion Raittiustalon rakennus) osoitteessa Minna Canthin katu 52-54. Käynti tiloihin on Minna Canthin kadun puolelta.

Yhdistyksemme henkilöstöön kuuluu kaksi palkattua työntekijää: vastaava ohjaaja sekä ohjaaja. Lisäksi meillä on toimintamme kannalta tärkeä ja arvokas joukko vapaaehtoistoimijoita erilaisissa tehtävissä. Merkittävin voimavaramme on vertaisohjaajamme, jotka ohjaavat säännöllisesti toimivia harrasteryhmiä itsenäisesti/parin kanssa tai keskusteluryhmiä työntekijän työparina. Jäsenistöömme kuuluu myös koulutettuja kokemusasiantuntijoita, jotka käyvät kertomassa tarinaansa muun muassa oppilaitoksissa sekä tapahtumissa ja ovat mukana esimerkiksi sairaanhoitopiirin kehittämishankkeissa.

Hallituksemme valitaan vuosittain ja siinä on puheenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksemme koostuu pääasiallisesti mielenterveyskuntoutujista. Koulutamme vapaaehtoisiamme itse sen lisäksi, että he osallistuvat muiden yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin ja kursseille.

Toimintamme pääasiallinen rahoitus tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (lyhenne STEA), minkä lisäksi saamme avustusta Kuopion kaupungilta ja säätiöiltä.

Teemme yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, sairaanhoitopiirin sekä muiden mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kanssa.