Kuopion Mielenterveyden Tuki ry (entinen Kuopion Mielenterveystuki ry) on perustettu 1.12.1970

Tarkoitus

  • järjestää toimintaa, joka auttaa osallistujia hoidon ja kuntoutuksen jälkeisessä kuntoutumisessa
  • tukee osallistujien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä itsenäistä selviytymistä
  • yhdistää ja aktivoida mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään
  • vaikuttaa asenteisiin mielenterveysongelmia ja niistä kärsiviä kohtaan

Tavoitteena

  • saada osallistujat oivaltamaan miten paljon oma ajattelu ja oman mielen voima voivat edistää hyvinvointia, terveyttä ja elämäniloa ylläpitävän selviytymistoivon löytymistä
  • saada osallistujat toimimaan oman hyvinvointinsa parhaaksi ja ottamaan vastuuta omasta elämästään
  • toimintaan osallistuvat kokevat saavansa arvostusta, vertaistukea, välittämistä, kokevat tulevansa kuulluiksi ja kuuluvansa joukkoon
  • toimintaan osallistuvat oppivat taitoja, joilla sosiaalisten tilanteiden pelkojen, ahdistuksen, masennuksen ym. mielen ongelmien sekä yksinäisyyden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen esteet lievenevät
  • työskentelytavat vahvistavat heidän itseluottamuksen, rohkeuden, sosiaalisuuden ja osallisuuden tunteita

Kaikki ryhmämme ovat avoimia ja osallistujille maksuttomia, ellei toisin ole mainittu. Erillistä ilmoittautumista ei vaadita. Tarkempi ohjelma löytyy "Toimintakalenteri" - sivulta. Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kahden viikon jaksoissa Hyvän Mielen Talolla (Minna Canthin katu 52-54).

Keskusteluryhmät

• Oma-apu-ryhmä – keskusteluryhmä kokoontuu parittomilla viikoilla maanantaina klo 10 ja perjantaina klo 13. Molemmat ryhmät ovat kaikille mielenterveyskuntoutujille avoimia vertaistukiryhmiä ikään, sukupuoleen tai diagnoosiin katsomatta. Maanantain ryhmissä keskustellaan pääsääntöisesti osallistujien esille ottamista asioista ja perjantaisin keskustellaan tietyn teeman innoittamana.

Lattaamo - ryhmässä kahvitellaan (pientä maksua vastaan) vapaasti vertaisten kanssa. Lattaamo kokoontuu parillisilla viikoilla maanantaisin klo 12-15 ja torstaisin klo 10-12.

Harrasteryhmät

• Keilaus - Keilataan keskustan keilahallissa torstaisin klo 14.45-16. Omavastuu 3€.

• Kinotus - Elokuvien katselua joka toinen keskiviikko (parilliset viikot) klo 13-15.

• Kätevät - Kädentaitojen ryhmässä ommellaan, neulotaan, askarrellaan ja valmistetaan koruja kierrätysmateriaaleista. Mahdollisuus ompelun, neulonnan ja virkkauksen opastukseen. Kätevät kokoontuu joka toinen torstai (parittomat viikot) klo 10-12.

• Kuvis - Piirretään, maalataan ja muovaillaan joka toinen keskiviikko (parittomat viikot) klo 13-15.

Liikutus - Ulkoilua ja kevyttä liikuntaa vuodenajat huomioiden joka toinen maanantai (parilliset viikot) klo 10-12.

• Lukutoukat - Luetaan runoja, novelleja, elämäkertoja, romaaneja yms. ja keskustellaan niistä. Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai (parilliset viikot) klo 13.

• Muskari - Kuunnellaan osallistujien mukanaan tuomaa musiikkia erilaisiin teemoihin liittyen. Ryhmä kokoontuu joka toinen perjantai (parilliset viikot) klo 13.

• Pelaus - Pelataan lauta-ja korttipelejä osallistujien toiveiden mukaan joka toinen keskiviikko (parittomat viikot) klo 13.

Muu ryhmätoiminta

• Arki sujuvaksi - Marttojen kanssa järjestetään toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa arjen sujumista. Käymme läpi ruoanvalmistusta, kodinhoitoa ja hygieniaa.

• Miten minusta tuli minä? - ryhmässä tarkastellaan omaa elämänkaarta erilaisia työskentelymenetelmiä ja sosiaalipsykologian teoriatietoa hyödyntäen.

• Suurenmoiset KunnonKohottajat ohjattua kuntosaliharjoittelua kaksi kertaa viikossa klo 10, tiistaisin ja perjantaisin. Kesällä kuntopiiriryhmä kokoontuu pelkästään tiistaisin.

Tapahtumat ja retket

• HoiluuHumpat - karaokepäivätanssit kevät - ja syyskaudella Hyvän Mielen Talolla joka toinen viikko (parilliset viikot) torstaisin klo 12-15. Karaokea, yhteislaulua ja tanssia.
Hoiloo miel' hyväks - torikaraoke kesällä joka keskiviikko klo 14-17 Snacktorin kulmalla Kuopion torilla.
Rantasauna - kesällä saunomme ja paistamme makkaraa joka toinen torstai (parittomat viikot) Saaristokaupungissa.

Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, mutta toki sitä toivomme. Jäseneksi voit liittyä näiden sivujen lomakkeella kohdassa "Jäsenyys", tilaisuuksissamme tai sähköpostilla toimisto@kuopionmt-tuki.com. Jäsenmaksu on varsinaiselta jäseneltä 15 euroa/vuosi.