Opinnäytetyöt


Aikuiskasvatustiede

Turunen, S. 2017. Vertaisohjaajina toimivien mielenterveyskuntoutujien oppiminen ja
vertaisohjaajana toimimisen hyödyt
. Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Pro gradu-tutkielma.


Sosiaalipsykologia

Julkunen, H. 2017. ”En ole yksin tässä veneessä”: mielenterveyskuntoutujien toipumista tukevat kokemukset ja kohtaamiset. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.