Yhdistys kuntoutumisen tukena


Yhdistyksemme toiminta on tarkoitettu hoidon ja kuntoutuksen jälkeiseen elämänvaiheeseen, jossa julkisen sektorin palvelut ja tuki ovat vähentyneet merkittävästi. Tällöin riski syrjäytymiseen on suurimmillaan. Meille on tärkeää, että julkisen ja kolmannen sektorin palvelut ohjaavat aktiivisesti asiakkaitaan hoito-, ohjaus- ja terapiasuhteen aikana tai viimeistetään sen päättyessä yhdistyksen toimintoihin.

Asiakaslähtöisyys on yksi toimintamme kulmakivistä ja sillä varmistetaan, että toiminta vastaisi mahdollisimman hyvin kohderyhmän tarpeisiin. Ryhmiin osallistuvien kokemusta arvostetaan ja heidän mielipiteitään kuunnellaan.

Toimintamme teoreettisena lähtökohtana on identiteettiä eheyttävä sosiaalipedagogiikka, joka yhdistyy luovaan toimintaan, yhdessä keskustelemiseen ja tekemiseen. Vahvuutenamme on vertaisohjatut harrasteryhmät sekä tavoitteelliset ja ammatillisesti ohjatut keskusteluryhmät. Meillä ajatellaan mielenterveyden häiriöistä kuntoutumista toipumisorientaation kautta. Toiminnallamme pyrimme luomaan osallistujille mahdollisuuden luoda uusi merkityksellinen elämä itselle esimerkiksi toivon, osallisuuden ja merkityksellisen elämän kautta.

Yhdistyksessä uskomme, että opimme ja kasvamme parhaiten yhdessä tekemällä ja kokemuksiemme kautta. Tämä sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys näkyy myös vapaaehtoistoimijoidemme koulutuksissa, joissa osallistujia aktivoidaan oivaltamaan ja oppimaan eri työskentelymenetelmien avulla.


"Sieltä pikku hiljaa nousin vertaistuen ja ystävien avulla"

(osallistuja)